Ställ en fråga eller boka support

Kontakta oss om du har frågor om eller behöver hjälp med publicering, referenshantering, h-index, forskningsdata, biblioteksservice, litteratursökning i databaser, verktyg för översikts- artiklar och litteraturstudier, poster- och figurdesign, video i undervisning och digitalt lärande.

OBS! Begränsad bemanning från fredagen den 28/6 tom måndagen den 5/8.

Kontakta Bibliotek & IKT och Medicinska fakultetens bibliotek

Hello World

Lorem ipsum

Hello World

Lorem ipsum

Hello World

Lorem ipsum

Hello World

Lorem ipsum

Hello World

Lorem ipsum

1
Ange om du är medarbetare, student eller annat
Jag är:
Vänligen välj ett av ovanstående alternativ för att fortsätta.
* Till medarbetare räknas även Region Skåne-anställda affilierade till Medicinska fakulteten.